Australian Rock våg

• Australian stenvågen

Australien - en plats där många strävar efter surfare med vågor allt är bra, särskilt eftersom det finns alltid havet. Men det är på denna kontinent, och en annan våg - sten.

Australian Rock våg

Det ligger i den sydvästra delen av Australien, nära staden Hayden. I själva verket är det bara en 15 meter hög klippa ovanlig form, som kallas Wave Rock (Stone vågen).

Australian Rock våg Australian Rock våg Australian Rock våg Australian Rock våg

Enligt forskarna, en våg av sten bildade ytterligare 2,7 miljarder år sedan, det är sant, då det var en mycket annorlunda form. På vad som nu beundras av tusentals turister, vatten påverkas. I hundratals år, sipprar regn genom marken och underminerade grunden för en platt basalt formation som under påverkan av vinderosion och har dykt upp på ytan. Vertikala ränder som bildats genom interaktion av regnvatten och kemisk avsättning kan vara grått, gul eller röd.

Australian Rock våg Australian Rock våg